O nas

Fundacja Animalsi powstała z inicjatywy działaczy ochrony zwierząt i zamierza działać ściśle współpracując z OTOZ Animals dla poprawy losu bezdomnych zwierząt znajdujących się pod opieką tego stowarzyszenia. Powołanie Fundacji podyktowane było przede wszystkim chęcią prowadzenia działalności gospodarczej, a oddzielny podmiot gospodarczy oznacza czytelny i przejrzysty sposób prowadzenia działalności. Fundacja zgodnie ze swoim statutem będzie, generując dodatkowe źródła przychodów wspierać wysiłki OTOZ Animals na polu walki z bezdomnścią i niehumanitarnym traktowaniem zwierząt w Polsce.

Nr konta fundacji:
34114020040000370275924250